Olijfolie van biologische landbouw

Biologische landbouw is een landbouwsysteem dat probeert om de consument te voorzien van vers, smakelijk en 'echt' voedsel, met respect voor de natuur en de natuurlijke kringlopen.

 

Om dit te bereiken steunt de biologische landbouw zowel op een aantal doelstellingen en principes als op een haar kenmerkende bijzondere manier van werken. Het is hierbij heel belangrijk de milieubelasting door de mens zo laag mogelijk te houden binnen een landbouwsysteem dat zo natuurlijk mogelijk werkt.

 

Kenmerken van biologische landbouw zijn:

  • Ruime vruchtwisseling als een noodzakelijke voorwaarde voor een efficiënt gebruik van de hulpbronnen ter plaatse.
  • Zeer strenge beperkingen op het gebruik van chemisch- synthetische pesticiden en synthetische meststoffen, antibiotica voor vee, voedingsadditieven, technische hulpstoffen, en andere toevoegingen
  • Een absoluut verbod op het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen
  • Gebruik van ter plaatse aanwezige hulpbronnen, zoals organische mest of veevoeder dat op de boerderij is geproduceerd.
  • Keuze voor plantenrassen en diersoorten die bestand zijn tegen ziekten en aangepast zijn aan lokale omstandigheden
  • Vrije uitloop voor het vee en het gebruik van biologisch voer
  • Veehouderij die haar manier van werken afstemt op de natuurlijke behoefte van de verschillende veesoorten

Biologische landbouw maakt ook deel uit van een grotere voedselproductieketen, die de voedselverwerking, de distributie, de detailhandel en uiteindelijk ook de consument omvat. Elke schakel in deze keten draagt in belangrijke mate bij aan:  

  • Milieubescherming

  • Dierenwelzijn
  • Het vertrouwen van de consument  

Het EU-logo voor biologische landbouw geeft consumenten vertrouwen in de herkomst en kwaliteit van hun voeding en drank en de aanwezigheid van het logo op een product staat borg voor naleving van de EU-verordening inzake biologische landbouw.

 

Vanaf juli 2010 moeten alle voorverpakte biologische voedingsmiddelen in de Europese Unie voorzien zijn van het EU Biologisch logo