Privacyverklaring

GrecOlive.nl is een webshop voor het verkopen van extra virgin olijfolie uit Griekenland.

GrecOlive.nl is gevestigd aan De Spil 20, 2954 PB Alblasserdam. Dit is uitsluitend het registratieadres. Op dit adres kunnen geen bestellingen worden afgehaald.

Persoonlijke gegevens

GrecOlive.nl hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van deze website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Verzamelen van gegevens

Bij het plaatsen van uw bestelling door gebruik te maken van het bestelformulier van grecolive.nl of door het bellen met grecolive.nl, vragen wij u om persoonlijke gegevens in te vullen/ter beschikking te stellen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Om uw bestelling te bevestigen, of om met u te communiceren op grond van uw bestelling zal grecolive.nl gebruik maken van uw e-mailadres en/of telefoonnummer.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend en alleen om uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Bij het plaatsen van uw bestelling geeft u hiervoor uw toestemming.

Vervolgens verwijderen wij uw gegevens uit ons systeem. Wij bewaren of gebruiken uw e-mailadres en telefoonnummer niet voor andere doeleinden dan hiervoor beschreven.

Bij bezoek van deze website worden IP-adressen van onze bezoekers niet verzameld. GrecOlive maakt geen gebruik van cookies.

Een cookie is een klein tekst bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Dit tekstbestand bevat, in essentie, gegevens die u op de site invoert. Dit bestand kan geen virussen bevatten. Deze cookies worden echter niet opgeslagen.

Grecolive.nl verwerkt geen andere persoonsgegevens.

Doel en verwerking van gegevens

GrecOlive.nl gebruikt de persoonsgegevens slechts conform de hiervoor beschreven doeleinden en procedures.

Voor het gebruik van de door ons verzamelde gegevens geldt dat we alleen de gegevens gebruiken die de bezoeker zelf actief achtergelaten heeft en dat we e-mailadressen en telefoonnummers niet aan derden ter beschikking stellen of gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de bezoeker ze heeft achtergelaten.

Websites derden

Deze website bevat ook hyperlinks naar andere websites die niet horen bij het domein GrecOliv.nl.

GrecOlive.nl is niet verantwoordelijk voor de manier waarop door deze websites met persoonsgegevens wordt omgaan. Wij kunnen daarom niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Wij wijzen u erop dat u het recht heeft om persoonsgegevens die worden gebruikt in te zien. Dat kan na schriftelijk of elektronisch verzoek. U heeft tevens het recht om te verzoeken om de gegevens te laten wijzigen, verwijderen of over te dragen aan een derde.

Minderjarigen

Wij adviseren dat personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, slechts onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van de website.

Wijzigingen Privacyverklaring

GrecOlive.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden aan om deze privacyverklaring iedere keer te lezen als u gebruikt maakt van onze diensten zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

Contactgegevens

Heeft u vragen? Dan kunt u bij ons terecht. GrecOlive.nl is te bereiken via de contactgegevens vermeld op: http://www.grecolive.nl/contact